Van bouweconomie naar verbouweconomie

Van bouweconomie naar verbouweconomie

Er is een kentering gaande. In de renovatiesector wordt alsmaar meer gevraagd naar circulaire en biobased bouwmaterialen, maar te vaak resulteren deze ambities in een nice-to-have, waardoor ze bij oplevering van tafel zijn geschoven. Dat zegt Karin Dorrepaal, partner bij DOOR architecten en spreker tijdens de Inspiratiedag Renovatie 2023. ‘Als we op deze manier doorgaan, is ons CO2-budget al in 2027 op.’

Foto boven: Saskia Oranje (links) en Karin Dorrepaal van DOOR architecten

Volgens Dorrepaal wordt de duurzame meerwaarde van renovatie ten opzichte van nieuwbouw niet voldoende ingezien door opdrachtgevende partijen. “Renovatie is dé route naar een circulaire bouweconomie, dus laten we daarin juist investeren”, aldus Dorrepaal. Helaas worden maar al te vaak zaken als biobased bouwmateriaal, hergebruik en biodiversiteit van tafel geschoven zodra deze thema’s tot kosten leiden. “Met nieuwbouw kan dat niet door regelgeving. Daardoor kennen nieuwbouwprojecten hogere ambitieniveaus dan renovatieprojecten. Dat frustreert mij: waarom is dit zo?”

Inkoppers

Dorrepaals frustratie ontspringt aan een dringend actueel vraagstuk: het CO2-budget. “Als we op deze manier doorgaan met de huidige regelgeving voor nieuwbouw, dan is het CO2-budget al in 2027 op. Dat is shocking!” Renovatie is één van de oplossingen, vooral door optoppen en transformatie. Dit is de conclusie van een whitepaper door Copper8, Metabolic, Nibe en Alba Concepts, waaruit blijkt dat je alleen al op woningbouwniveau een besparing van 65 procent op CO2-uitstoot kunt behalen. “Een fantastisch gegeven, want bij renovatie betaal je de fundering niet en de constructie staat er grotendeels al. Hoe kan het dat we dit potentieel niet veel meer de ruimte geven? Het zijn zulke inkoppers!”

“Waarom kan de opdrachtgever deze ruimte niet bieden?” vervolgt Dorrepaal. “Hoe kan het dat bijvoorbeeld woningcorporaties niet de budgetten hebben om een initiële investering  te doen?” We moeten van een bouweconomie naar een verbouweconomie, zoals in voorgenoemde whitepaper wordt gesteld, en dat betekent dat er met budgetten geschoven moet worden “Van nieuwbouw- naar renovatiebudgetten.”

Praat mee

Hoe wordt deze urgentie bij gemeenten en corporaties duidelijk? Hoe krijgen we hen bereid om op langere termijn echt toekomstbestendige beslissingen te nemen? Over deze thema’s kun jij meediscussiëren tijdens een door Dorrepaal georganiseerd kampvuurgesprek tijdens de Inspiratiedag Renovatie op 20 juni 2023. Dorrepaal gaat in gesprek met onder andere gemeente Rotterdam en andere belanghebbenden om te achterhalen welke stappen gezet kunnen worden om renovatie als serieus alternatief op nieuwbouw te gaan zien.

Geïnteresseerd? Meld je dan aan voor de Inspiratiedag Renovatie en claim je plek! 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven