Samen in transitie voor beter wonen

Samen in transitie voor beter wonen

“Er is een grote transitie in de bouw nodig en dat stelt ons voor fundamentele uitdagingen”, zegt Michiel Susebeek van Saint-Gobain Projects. Dit is nodig om gezonder, duurzamer en betaalbaar te kunnen wonen in Nederland. Hiervoor moeten we de renovatie- en transformatieopgave van het bestaande vastgoed veel integraler gaan benaderen. Met het onderzoek Beter Wonen in Nederland werkt Saint-Gobain samen met Making Space, W/E adviseurs, DWA, Arcadis en De Woonbond aan een integrale aanpak waarin welzijn, duurzaamheid en efficiëntie centraal staan.

Samen in transitie voor beter wonen“Een wolk aan complexiteit”, zo omschrijft Susebeek de huidige staat van de ontwerp- en bouwsector. “We moeten werken aan de gezondheid van mensen in gebouwen, de (CO2-)impact van energie en materialen en ook op sociaal en ecologisch vlak worden we uitgedaagd. Het blijkt lastig om dit bouwkundig en installatietechnisch op elkaar aan te sluiten, onder andere door de fragmentatie van partijen in de bouw en beperkte focus op het energetisch rekenmodel en de investeringskosten op de korte termijn. Samenwerken vanuit een intrinsieke motivatie is noodzakelijk, maar we moeten ook kijken naar nieuwe waardesystemen om naast financieel rendement ook gezondheid en milieu-impact een plek te geven.”

Integrale aanpak voor duurzaamheid, welzijn en efficiëntie

Dit begint door goed te luisteren naar de behoeften van alle belanghebbenden en hier vervolgens ook echt iets mee te doen. Daarbij ziet Saint-Gobain voor zichzelf een nieuwe rol weggelegd: de brug tussen theorie en praktijk vanuit een ‘blauwdruk’ voor betere gebouwen. “Wij hebben een holistische methode ontwikkelt om de behoeftes vanuit de bewoners, eigenaar, verwerkers, lokale omgeving et cetera op slimme manier bij elkaar te brengen, zodat je een integraal overzicht op de prestaties krijgt.” Deze methode is ontwikkeld op basis van het onderzoek Beter Wonen in Nederland, dat Saint-Gobain heeft uitgevoerd met Making Space, W/E adviseurs, DWA, Arcadis en De Woonbond.

Overzicht en grip op het verbeterproces

“Wij willen voor meer overzicht en grip op het verbeterproces zorgen”, zegt Susebeek. Onderdeel van deze methode is een door Saint-Gobain ontwikkeld dashboard. Dit instrument geeft een visuele representatie van de integraliteit door alle behoeftes te bundelen. “Die koppelen we vervolgens aan modulaire verbetermodules die worden uitgerekend aan de hand van verschillende scenario’s”, zegt Susebeek. “In een traditioneel proces probeer je alle opties te overzien, maar dat is vaak onoverzichtelijk omdat je niet alle paden tegelijk kan bewandelen. Met dit dashboard bieden we een integrale aanpak zodat je alle mogelijke oplossingsscenario’s tegelijkertijd kan zien, gekoppeld aan de prestaties op welzijn, duurzaamheid en efficiency.”

Samen in transitie voor beter wonen

Het dashboard is voor Saint-Gobain een cruciaal onderdeel van een nieuwe, integrale aanpak. Susebeek legt uit: “Iedereen wil beter, duurzamer en gezonder werken, maar men weet niet goed hoe. In de traditionele aanpak creëren we een soort schijnzekerheid door te vertrouwen op allerlei rekenmodellen die een beperkte weergave geven van de werkelijkheid. Daardoor is het lastig om theoretische ambities echt naar de praktijk te vertalen, bijvoorbeeld een theoretische energieberekening voor een bestaand gebouw tegenover het werkelijke gedrag van de bewoners. We zien in ons onderzoek dat verduurzaamde gebouwen in de praktijk onvoldoende gezond en energiezuinig zijn omdat de aansluiting met de bewoners en het werkelijke gedrag ontbreekt. Zij móeten centraal staan.”

Beter Wonen in de praktijk

Maar wat levert dit op voor de gebouweigenaar, investeerder, bouwer en bewoner? Denk bijvoorbeeld aan woonruimten met een gezond en comfortabel binnenmilieu gedurende alle seizoenen, waar minder geluidoverlast van buren wordt ervaren en voldoende daglicht binnenkomt. Saint-Gobain biedt een pakket aan verbetermodules die ervoor zorgen dat de woning klaar is voor lage temperatuurverwarming, maar ook dat er in de zomer geen oververhitting plaats vindt. Materialen met een lage CO2-impact die losmaakbaar zijn en gerecycled kunnen worden of zelfs CO2 (tijdelijk) opnemen omdat ze biobased zijn. Een positieve impuls voor de wijk door een goed ontworpen gebouwschil die eventueel ook energie kan opwekken. Maar ook goed gedetailleerde aansluitingen tussen bouwdelen, voor een goede luchtdichtheid en minder risico op bouwfysische problemen over 10 of 30 jaar.

Samen in transitie voor beter wonen

Speerpunt van deze methode is een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen. “We zijn toe aan nieuwe gewoontes in de bouw”, licht Susebeek toe. “Wij stellen ons hierbij een open samenwerkingsproces voor met meer verbinding tussen de afzonderlijke partijen, van theorie naar praktijk en vanuit brede kennisdeling, waarbij expertise van vaklieden en kennis over innovatieve praktische oplossingen naar voren worden gehaald in het proces”.

Kom in gesprek tijdens de Inspiratiedag Renovatie

Susebeek benadrukt dat deze methode geen heilige graal is. “Dit is ons voorstel om samen de grote uitdagingen die voor ons liggen aan te pakken”, zegt hij. “Het is niet perfect, maar het geeft houvast. We gaan er graag verder over in gesprek.” Daarom kun je Susebeek vinden op de Inspiratiedag Renovatie op 21 april, waar hij een keynote geeft en aanschuift in het rondetafelgesprek Hoe maken we renovatie weer sexy? Wees erbij; aanmelden is gratis!

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven