New Horizon, Mijn Waterfabriek en TOPGROEN sluiten aan bij het programma

New Horizon, Mijn Waterfabriek en TOPGROEN sluiten aan bij het programma

Op de valreep voor het nieuwe jaar kozen de partijen New Horizon, TOPGROEN en Mijn Waterfabriek ervoor om een sessie te houden op de Inspiratiedag Renovatie. Je leest hier waar ze het over gaan hebben.

De stad als bron - Urban Mining in de praktijk

Spreker: Michel Baars, New Horizon

Na de introductie van Urban Mining in Nederland door New Horizon heeft het hoogwaardig hergebruiken van materialen en grondstoffen die vrijkomen bij de sloop van gebouwen een sterke groei doorgemaakt. Inmiddels is duidelijk dat deze nieuwe (of eigenlijk ‘bestaande’) bron voor bouwmaterialen naast de Biobased-bron belangrijk is in het verlagen van de CO2 footprint van de bouw. Gelukkig zijn er al diverse kringlopen met een gezonde business case gerealiseerd. Het wordt dus tijd om deze ervaringen te gebruiken om ook de materiaalstromen die vrijkomen bij projectmatig onderhoud en verduurzamingsopgaven zoveel als mogelijk hoogwaardig te gaan inzetten. Volgens New Horizon Urban Mining liggen daar kansen. Kansen voor de ondernemingen die daarop inzetten, kansen voor het milieu en kansen voor de renovatiesector die in potentie een veel grotere bron van materialen is dan de sloopsector. De vraag is dus vooral hoe we tot systeemveranderingen komen. Dat zal vragen om innovaties, zowel in technische zin maar ook op het gebied van samenwerking.

Klimaatadaptief renoveren met regenwateropvang en -gebruik

Spreker: Johan Bel, Mijn Waterfabriek

We staan aan het begin van de watertransitie. Onze watersystemen staan onder druk door uitputting van natuurlijke hulpbronnen en door klimaatverandering. We zullen onze watersystemen moeten ombouwen van lineair naar circulair en dat begint met het anders omgaan met regenwater. In plaats van regenwater af te voeren moeten we dit gaan vasthouden en gebruiken. Dat mes snijdt aan twee kanten: we voorkomen daarmee overlast van regenwater bij hevige buien én we verlagen de druk op onze natuurlijke hulpbronnen, omdat er veel minder drinkwater nodig is.

De bebouwde omgeving heeft hierin een belangrijke opgave. Regenwater moet worden vastgehouden op de kavel, alle aangebrachte verharding moet gecompenseerd worden. Gemeente stellen daaraan inmiddels eisen in hemelwaterverordeningen en omgevingsvergunningen. Maar hoe doe je dat? Hoe kan een te renoveren gebouw bijdragen aan klimaatadaptatie?

#MakeHollandGreenAgain - De voordelen van een groendak

Spreker: Daniël Schoenmaker, TOPGROEN

TOPGROEN zal in de persoon van Daniël Schoenmaker, directeur bij TOPGROEN, een lezing houden over de voordelen van een groendak op huizen en gebouwen. In deze lezing komt aan bod wat er allemaal bij komt kijken bij het opstarten van zo’n project, waar er allemaal op gelet moet worden tijdens het project en wat het uiteindelijke resultaat zal zijn.

Als leidraad voor deze lezing neemt Daniël een onlangs afgerond project als voorbeeld, welke is gerealiseerd in Amsterdam - IJburg en behelst een 1.200 vierkante meter groot groendak. Door middel van foto’s en korte filmpjes neemt Daniël bezoekersn mee in het proces en project zodat zij voor de toekomst ook een goede afweging kunnen maken om hun eigen huis of kantoor gebouw te gaan vergroenen middels een sedum dak, wat echt alleen maar voordelen kent. 

#MakeHollandGreenAgain\

Ook meedoen?

Op 21 april komen ruim 400 professionals samen om via praktische voorbeelden en inspirerende innovaties kennis te delen, telkens met een focus op de impact van een renovatie, transformatie of herontwikkeling op een gebouw, wijk of gebied. We limiteren ons daarbij niet tot één sector, maar gaan volop de breedte in. Ook meedoen? Dat kan op drie manieren:

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven