Eva Stache

Eva Stache

Functie:
MSc architect, onderzoeker TU Delft CiTG

Organisatie:
STAcHE ARCHITECT

Hitte, wateroverlast en droogte kunnen door een daarop gericht ruimtelijk ontwerp beheerst worden. Met gebruik ook van ecosysteemdiensten kunnen deze acute stedelijke problemen omgebouwd worden tot oplossingen. Het is een nieuwe ontwerpopgave voor architecten. Dat concludeert architect Eva Stache naar aanleiding van haar promotieonderzoek aan de TU Delft CiTG. Haar bevindingen verwerkt ze ook in haar architectuur. Beplanting gebruiken als bouwmateriaal, oppervlaktes ontwerpen op basis van hun effect op het lokale klimaat brengt een nieuwe kijk op architectuur, met grote effecten ook op de vormgeving van stedelijke structuren. Deze opgave vormt de basis voor de architectuur in de komende jaren, vindt Stache. 

« Naar het overzicht

Terug naar boven