Andy van den Dobbelsteen

Andy van den Dobbelsteen

Functie:
Hoogleraar Climate Design & Sustainability, fac. Bouwkunde TU Delft

Organisatie:
TU Delft

Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen is hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Vanuit die positie geeft hij onderwijs en doet onderzoek op het gebied van duurzaam bouwen, met als kern het klimaatontwerp van gebouwen maar als centrale focus duurzame energiesystemen voor de gebouwde omgeving.

Kernbegrip daarbij is 'smart & bioclimatic design', waarbij de lokale omstandigheden (bijv. klimaat, bodem, omgeving) optimaal worden ingezet in het ontwerp van stedenbouw en gebouwen, om daarmee tot een duurzaam gebruik van bronnen te komen. Vanuit die gedachte verricht Andy onder andere zogenoemde energiepotentiestudies, die een basis vormen voor meer op eigen kracht functionerende regionale, provinciale en stedelijke plannen.

Andy is external examiner aan de Manchester Metropolitan University, joint coordinator van de CIB Working Commission W116 (Smart and Sustainable Built Environments) en betrokken bij het nationaal programma Kennis voor Klimaat en het Rotterdam Climate Initiative. Daarnaast doet hij af en toe advieswerk onder de naam Susteen Consult en is jurylid van de Nationale Renovatieprijs (www.nationalerenovatieprijs.nl), de UfD/Cofely Energy Efficiency Prijs en De Duurzame 100 (Dagblad Trouw).

Hiervoor was Andy voorzitter van het geprezen internationale congres SASBE2009 (www.sasbe2009.com) en voorzitter van de Advisory Group van de Dutch Green Building Council, waar bij ook meewerkte aan de gebiedsontwikkelingstool (www.dgbc.nl). Daarnaast was hij jurylid van het Rotterdamse nieuwe stadskantoor en van de Architect van het jaar 2009.

« Naar het overzicht

Terug naar boven